בקשה לקבלת מידע (RFI) מס’ 18/ 1 – בנוגע לשטחי משרדים ומסחר מעל או לצד מוסדות ציבור עירוניים