מכרז פומבי 5/2018

לביצוע עבודות אחזקת שטחי גינון וטיאוט בשטחי מתחם פארק ת.מ.ר. ברחובות – מסגרת שנתית