מכרז פומבי 7/2018

למתן שירותי ייעוץ וליווי משפטי בתחום ההתחדשות העירונית