הצטרפות
למאגר ספקים

עדכון תאריך הגשה אחרון ל 30/04/17

תאריך פרסום: 21/04/2017

מכרז פומבי 2/2016

מסמכי מכרז להקמת מרכז פדגוגי

תאריך פרסום: 29/09/2016

מכרז פומבי 2/2016

פרסום לביצוע מרכז פדגוגי ברחובות

תאריך פרסום: 21/09/2016

כוונה להתקשר עם ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

תאריך פרסום: 25/01/2016

עדכון

עדכון לעניין ניהול תכנון וביצוע של מבני ציבור

תאריך פרסום: 15/12/2015

מכרז פומבי 10-2015

מכרז להקמת תחנת שאיבה ומתקנים לביוב בפארק תמר רחובות

תאריך פרסום: 25/11/2015

ביטול מכרז פומבי 08-2015

לביצוע בי”ס לחינוך מיוחד בשכונת “רחובות החדשה” ברחובות

תאריך פרסום: 09/09/2015

מכרז פומבי 08-2015

לביצוע בי”ס לחינוך מיוחד בשכונת “רחובות החדשה” ברחובות

תאריך פרסום: 08/09/2015

מכרז פומבי 07-2015

ביצוע עבודות אחזקת שטחי גינון וטיאוט בשטחי פארק ת.מ.ר.

תאריך פרסום: 26/07/2015

מכרז פומבי 05-2015

לביצוע עבודות תשתית שונות לביצוע ברחובות

תאריך פרסום: 23/06/2015