רחוב פקריס 3
מתחם רורברג

יחידה למסחר, מסעדה 135,75 מ”ר לפרטים:08-9452945

תאריך פרסום: 13/02/2018

רחוב
פלאוט 10

משרד 89,240,69, מ”ר עלות 65 ש”ח למ”ר 360 מ”ר בקומת הקרקע לפרטים :08-9452945

תאריך פרסום: 13/02/2018

רחוב
ברגמן 2

כניסה א’ שטחים פנויים: 230-1380 מ”ר לשימוש משרדים/מעבדות יש לפנות לקובי: 053-7754454

תאריך פרסום: 13/02/2018

רחוב פייקס 5
מתחם גב ים חדש

מתחם גב-ים החדש מבנה 15,000 מ”ר איכלוס סוף 2018 לפרטים יש לפנות לרני: 052-6898180 04-6644234

תאריך פרסום: 13/02/2018

רחוב אופנהיימר 2 מתחם “מטרו”צמוד לרכבת

צמוד לרכבת, מגדל עסקים בן 16 קומות 12,000 מ”ר מועד איכלוס סוף ספטמבר 2018 לפרטים *2386

תאריך פרסום: 13/02/2018

עבודות פיתוח
ברח’ פקיעין

הודעה לציבור

תאריך פרסום: 28/06/2017

הצטרפות
למאגר ספקים

עדכון תאריך הגשה אחרון ל 30/04/17

תאריך פרסום: 21/04/2017

ביצוע מעבר בטוח צ’חנובר מתחם חוויות

החל מיום ראשון 5.06.16, ייסגר לתמועת כלי רכב, המעבר ממתחם חוויות לרח’ צ’חנובר למשך כחודש.

תאריך פרסום: 05/06/2016

תחילת עבודות הפיתוח בשוק העירוני

תחילת עבודות הפיתוח בשוק העירוני

תאריך פרסום: 27/01/2016

עבודות תשתית ופיתוח שוק עירוני

עבודות תשתית ופיתוח שוק עירוני

תאריך פרסום: 27/10/2015

רחוב
אופנהיימר 10

אופנהיימר למסירה מעסק קיים 300 מטר קומת קרקע איש קשר אביב- 050-5343976

תאריך פרסום: 05/07/2015

הפסקת מים בצפון ובצפון מערב העיר

תאריך פרסום: 02/03/2015

הקמת מבנה כיתות חדש
חט”ב צביה

תאריך פרסום: 08/12/2014

משיבים את הקסם ההיסטורי
לרחובות העיר

תאריך פרסום: 28/10/2014

חידוש
מתחם בנימין יעקב

תאריך פרסום: 06/10/2014

פיתוח שכונת
חצרות המושבה

תאריך פרסום: 06/10/2014