פרופיל חברה

* ה.ל.ר – החברה לפיתוח רחובות בע”מ הינה חברה פרטית בבעלות מלאה של העירייה וככזו נחשבת כתאגיד עירוני. החברה הוקמה בשנת 1990 כאשר עיקר משימתה בימי הקמתה היתה קידום ופיתוח פארק ת.מ.ר.
* ה.ל.ר משמשת כזרוע הביצועית של עיריית רחובות ומתוקף תפקידה זה, מקדמת ה.ל.ר פרויקטים בתחומים שונים ברחבי העיר. בין היתר עוסקת החברה בתכנון ופיתוח שכונות מגורים ואזורי תעסוקה, תכנון וביצוע של עבודות תשתית וריבוד כבישים, עבודות פיתוח כדוגמת מדרכות, שבילי אופניים, פארקים וגינות ציבוריות ועוד.
* מטרות החברה הינן ייזום, תכנון ושיווק פרויקטים עירוניים וכלכליים. תכנון, ניהול , ביצוע ופיקוח של עבודות ציבוריות עירוניות בתאום מול העירייה וביצוע עבודות של תכנון ופיקוח  אל מול  גופים  ויזמים פרטיים וציבוריים.

 

דירקטוריון החברה

* דירקטוריון החברה: מונה 9 חברים כאשר שליש מחבריו חברי מועצה, שליש עובדי עירייה בכירים ושליש נציגי ציבור.
* בראשות הדירקטוריון עומד ראש העיר, מר רחמים מלול.
* דירקטוריון החברה ממנה שלוש ועדות משנה: ועדת מכרזים, ועדת כספים וועדת ביקורת.
* לחברה מבקר פנים, רואה חשבון ויועצת משפטית חיצוניים.
* החברה כפופה לפקודת העיריות מכרזים כמו גם בנושא כח אדם.

 

עיקר תפקידי החברה

כזרוע הביצועית יזמית של העירייה, כל הפרויקטים מתוכננים ומבוצעים מתוכננים ומבוצעים בתאום עם הגורמים הרלוונטים בעירייה ועבורה:

* קידום תכניות בניין עיר
* תכנון מפורט והכנת מכרזים
* פרסום מכרזים והתקשרות לביצוע
* קידום הביצוע והפיקוח עליו
* מסירת הפרוייקט לידי העירייה עם השלמתו
* החברה פועלת הן באמצעות מכרזים אותם היא מפרסמת והן באמצעות מכרזים של גופים אחרים דוגמת החברה למשק וכלכלה או העירייה.