רחוב פייקס 5
מתחם גב ים חדש

מתחם גב-ים החדש
מבנה 15,000 מ”ר
איכלוס סוף 2018
לפרטים יש לפנות לרני:
052-6898180
04-6644234