עבודות להקמת 4 כיתות גן ברח’ ה’ באייר

תאריך פרסום: 14/03/2020