מכרז 6/2020

עמדות טעינה- מסמכי הבהרות ומיקום.

תאריך פרסום: 31/05/2020

מכרז 6/2020

שינוי במועד הגשה.  

תאריך פרסום: 25/05/2020

מכרז 8/2020

הפעלת מעון יום בשכונת "רחובות ההולנדית"/

תאריך פרסום: 21/05/2020

מכרז 1/2020

מסמך הבהרות מס 2.

תאריך פרסום: 20/05/2020

מכרז 1/2020

מסמך הבהרות.

תאריך פרסום: 17/05/2020

מכרז 7/2020

מסמכי הבהרות

תאריך פרסום: 14/05/2020

מכרז 6/2020

מסמך הבהרות מס' 3

תאריך פרסום: 11/05/2020

מכרז 7/2020

לניהול והפעלה של מרפאה

תאריך פרסום: 28/04/2020

מכרז פומבי מס' 1/2020

הליך מיון מוקדם (PQ) של מועמדים להקמת קריה עירונית בפארק תמ"ר ברחובות.

תאריך פרסום: 27/04/2020

מכרז 6/2020

לפריסה וניהול עמדות טעינה איטיות לרכבים חשמליים בחניות ציבוריות ברחובות – מסמך הבהרות מס 2

תאריך פרסום: 26/03/2020

מכרז 6/2020

עמדות טעינה לרכבים חשמליים ברחובות- מסמך הבהרות מס 1

תאריך פרסום: 17/03/2020

מכרז 4/2020

זכות שימוש במבנה מסחרי- בית הראשונים

תאריך פרסום: 03/03/2020

מכרז 4/2020

בית הראשונים – הפעלה

תאריך פרסום: 01/03/2020

מכרז 6/2020

עמדות טעינה לרכבים חשמליים.

תאריך פרסום: 25/02/2020

בקשה לקבלת מידע (RFI) מס' 0202/ 2

המרכז המסחרי סמוך לאיצטדיון העירוני.

תאריך פרסום: 02/02/2020

בקשה לקבלת מידע (RFI) מס' 1/2020

בעניין הקמת מעונות סטודנטים ומסחר

תאריך פרסום: 03/01/2020