מכרז פומבי מס’ 2/2019

לביצוע עבודות איתור, אימות, גישוש, חשיפה, מדידה ומיפוי תשתיות תת קרקעיות בתחומי תכנית תמ”ל 1085, ברחובות

תאריך פרסום: 03/03/2019

מכרז 1/2019

לניהול תכנון וביצוע של עבודות פיתוח ותשתית בשכונת קרית משה – פרוטוקול מפגש מציעים מס 2 מיום 25.02.2019

תאריך פרסום: 28/02/2019

מכרז 1/2019

לניהול תכנון וביצוע של עבודות פיתוח ותשתית בשכונת קרית משה – מסמך הבהרות 3

תאריך פרסום: 28/02/2019

מכרז 2/2019

לביצוע עבודות איתור, אימות, גישוש, חשיפה, מדידה ומיפוי תשתיות תת קרקעיות בתחומי תכנית תמ”ל 1086, רחובות.

תאריך פרסום: 28/02/2019

מכרז משותף 5/2019

מכרז משותף 5-19 למתן שירותי תכנון, אספקה,בתקנה ושירות של מתקני תאורת LED – חוברת מפרטים (ד1,ד2)

תאריך פרסום: 20/02/2019

מכרז משותף 5/2019

למתן שירותי תכנון, אספקה,בתקנה ושירות של מתקני תאורת LED – מסמכי המכרז

תאריך פרסום: 20/02/2019

מכרז 1/2019

לניהול תכנון וביצוע של עבודות פיתוח ותשתית בשכונת קרית משה – רחובות – מסמך הבהרות מס’ 2

תאריך פרסום: 19/02/2019

מכרז פומבי 1/2019

לניהול, תכנון וביצוע של עבודות פיתוח ותשתית בשכ’ קרית משה – ומסמכים נוספים

תאריך פרסום: 14/02/2019

מכרז מספר 1/2019

לניהול תכנון וביצוע של עבודות פיתוח ותשתית בשכונת קרית משה, ברחובות

תאריך פרסום: 24/01/2019