מכרז 8/2019

מסמך הבהרות מס’ 2

תאריך פרסום: 12/08/2019

מכרז 8/2019

מסמך הבהרות מס’ 1.

תאריך פרסום: 04/08/2019

מכרז 8/2019

תכנון ניהול ופיקוח הנדסי

תאריך פרסום: 21/07/2019

מכרז 7/2019

מסמך הבהרות מס’ 5

תאריך פרסום: 03/07/2019

מכרז 7/2019

מסמך הבהרות מס’ 4

תאריך פרסום: 02/07/2019

מכרז 7/2019

תכנית אודיטוריום

תאריך פרסום: 24/06/2019

מכרז 7/2019

מפרט טכני מיוחד

תאריך פרסום: 29/05/2019

מכרז 7/2019

כתב כמויות

תאריך פרסום: 28/05/2019

מכרז 7/2019

אספקה והתקנה של מערכות קול, בקרה, תאורת במה והקרנה באודיטוריום בית ספר למדעים  ברחובות

תאריך פרסום: 28/05/2019

מכרז 3/2019

כתב הכמויות

תאריך פרסום: 22/05/2019

מכרז 4/2019

ממסמך הבהרות מס’ 2

תאריך פרסום: 21/05/2019

מכרז 3/2019

ביצוע עבודות עפר להקמת אצטדיון כדורגל ברחובות.

תאריך פרסום: 21/05/2019

מכרז משותף 5/2019

לתכנון, אספקה, התקנה ושירות של מתקני תאורת רחוב מסוג LED‏, מסמך הבהרות מס’ 3

תאריך פרסום: 07/05/2019

מכרז 4/2019

שימוש במבנה מסחרי ברח’ מייקל לוויט ברחובות. מסמך הבהרות מס’ 1.

תאריך פרסום: 07/05/2019

מכרז משותף 5/2019

מסמך הבהרות מס’ 2 + הכולל הודעה על דחיית הגשת הצעות

תאריך פרסום: 05/05/2019

מכרז 4/2019

זכות שימוש במבנה מסחרי בשכונת רחובות המדע ברחובות – מסמכי המכרז, הסכם ונספחים

תאריך פרסום: 16/04/2019

הודעה על דחית הגשת הצעות למכרז 5/2019

(מכרז משותף עפ עיריית ראשון לציון) – שירותי תכנון, אספקה, התקנה ושירות של מתקני תאורת רחוב מסוג LED

תאריך פרסום: 15/04/2019

מכרז משותף מס’ 5/2019

רשימת גופים משתתפים במפגש המציעים

תאריך פרסום: 02/04/2019

מכרז משותף 5/2019

מכרז משותף 5-19 למתן שירותי תכנון, אספקה,בתקנה ושירות של מתקני תאורת LED – הודעה בדבר דחייה

תאריך פרסום: 26/03/2019

מכרז משותף 5/2019

מכרז משותף 5-19 למתן שירותי תכנון, אספקה,בתקנה ושירות של מתקני תאורת LED – חוברת מפרטים (ד1,ד2)

תאריך פרסום: 20/02/2019

מכרז משותף 5/2019

למתן שירותי תכנון, אספקה,בתקנה ושירות של מתקני תאורת LED – מסמכי המכרז

תאריך פרסום: 20/02/2019