מכרז פומבי מס’ 13-2019

מסמך הבהרות מס’ 3.

תאריך פרסום: 26/09/2019

מכרז פומבי מס’ 13/2019

מפגש מציעים והבהרות מס’ 1.

תאריך פרסום: 24/09/2019

מכרז פומבי מס’ 10/2019

מסמך הבהרות מס’ 2.

תאריך פרסום: 24/09/2019

מכרז פומבי מס’ 9/2019

מפגש מציעים ומסמך הבהרות מס’ 1.

תאריך פרסום: 24/09/2019

מכרז פומבי מס’ 10/2019

מסמך הבהרות מס’ 3.

תאריך פרסום: 24/09/2019

מכרז פומבי מס’ 09/2019

מיון מועמדים (PQ) להקמת אצטדיון – מסמך הבהרות מס’ 2.

תאריך פרסום: 22/09/2019

מכרז פומבי מס’ 13/2019

מסמך הבהרות מס 2 – שינוי במועד הגשת הצעה.

תאריך פרסום: 22/09/2019

מכרז פומבי מס’ 10/2019

מסמך הבהרות מספר 1

תאריך פרסום: 22/09/2019

מכרז 10/2019

השכרת מקרקעין והכשרתם למטרת הפעלה ציבורית.

תאריך פרסום: 02/09/2019

מכרז 13/2019

הקמת מקווה טהרה בשכונת רחובות המדע.

תאריך פרסום: 01/09/2019

מכרז פומבי 9/2019

למיון מוקדם (PQ) של מועמדים להקמת אצטדיון כדורגל ברחובות.

תאריך פרסום: 25/08/2019

מכרז 8/2019

מסמך הבהרות מס’ 2

תאריך פרסום: 12/08/2019

מכרז 8/2019

מסמך הבהרות מס’ 1.

תאריך פרסום: 04/08/2019

מכרז 8/2019

תכנון ניהול ופיקוח הנדסי

תאריך פרסום: 21/07/2019

מכרז 7/2019

כתב כמויות

תאריך פרסום: 28/05/2019

מכרז משותף 5/2019

לתכנון, אספקה, התקנה ושירות של מתקני תאורת רחוב מסוג LED‏, מסמך הבהרות מס’ 3

תאריך פרסום: 07/05/2019

מכרז משותף 5/2019

מסמך הבהרות מס’ 2 + הכולל הודעה על דחיית הגשת הצעות

תאריך פרסום: 05/05/2019

הודעה על דחית הגשת הצעות למכרז 5/2019

(מכרז משותף עפ עיריית ראשון לציון) – שירותי תכנון, אספקה, התקנה ושירות של מתקני תאורת רחוב מסוג LED

תאריך פרסום: 15/04/2019

מכרז משותף מס’ 5/2019

רשימת גופים משתתפים במפגש המציעים

תאריך פרסום: 02/04/2019

מכרז משותף 5/2019

מכרז משותף 5-19 למתן שירותי תכנון, אספקה,בתקנה ושירות של מתקני תאורת LED – הודעה בדבר דחייה

תאריך פרסום: 26/03/2019

מכרז משותף 5/2019

מכרז משותף 5-19 למתן שירותי תכנון, אספקה,בתקנה ושירות של מתקני תאורת LED – חוברת מפרטים (ד1,ד2)

תאריך פרסום: 20/02/2019

מכרז משותף 5/2019

למתן שירותי תכנון, אספקה,בתקנה ושירות של מתקני תאורת LED – מסמכי המכרז

תאריך פרסום: 20/02/2019