מכרז 16/2019

הקמת אולם ספורט

תאריך פרסום: 20/01/2020

מכרז 17/2019

הבהרה מס' 3

תאריך פרסום: 15/01/2020

בקשה לקבלת מידע (RFI) מס' 1/2020

בעניין הקמת מעונות סטודנטים ומסחר

תאריך פרסום: 03/01/2020

מכרז פומבי 15/2019

הבהרה מס' 1.

תאריך פרסום: 27/12/2019

מכרז לתפקיד אדריכל חברה

תאריך פרסום: 23/12/2019

מכרז 17/2019

הכשרת קרקע לחניה והשכרת חלק ממנו.

תאריך פרסום: 16/12/2019

מכרז פומבי 15/2019

למתן שירותי בקרה הנדסית.

תאריך פרסום: 10/12/2019

מכרז 7/2019

כתב כמויות

תאריך פרסום: 28/05/2019