רחוב
פקריס 4

השכרה, 100 מטר, קרקע חזית בולטת רחוב פקריס 4, 95 ₪ למטר, משה בוקאי 050-5331082