רחוב
ברגמן 2

כניסה א’ שטחים פנויים:
230-1380 מ”ר
לשימוש משרדים/מעבדות
יש לפנות לקובי:
053-7754454