רחוב
פלאוט 10

משרד 89,240,69, מ”ר
עלות 65 ש”ח למ”ר
360 מ”ר בקומת הקרקע
לפרטים :08-9452945