רחוב פקריס 3
מתחם רורברג

יחידה למסחר, מסעדה 135,75 מ”ר

לפרטים:08-9452945