פיתוח שכונת
רחובות ההולנדית

תכנון וביצוע של הפיתוח הכולל שכונת מגורים 2,200 יח"ד. תשתיות, כבישים, פארקים וכו הושלמו מדרכות ושצ"פ בהתאם להשלמת הבניה

פיתוח שכונת
רחובות המדע

פיתוח והקמת שכונת מגורים בבניה רוויה2,500 יח"ד בצפון מזרח רחובות בוצעו מדרכות זמניות והשלמת ניקוזים וחניות שבילים בשפ"פים, מעבר לרכבים בחוויות צפון בביצוע  -שצ"פ מרכזי 312 – שלב א

פיתוח שכונת
רחובות מערב

פרוייקט פינוי בינוי 960 יח"ד בשכונת כפר גבירול בוצעו עבודות ברח' פקיעין (קטע) עבודות שצ"פ מרכזי בפרוייקט ופיתוח רח' בן גוריון בביצוע – קטע רח' פקיעין כולל תשתיות

פיתוח שכונת
חצרות המושבה

פיתוח שכונת מגורים 1100 יח"ד בבניה רוויה השלמת תשתיות תת-קרקעיות, מדרכות, קירות גדרות

פיתוח מתחם האצ"ל

פיתוח איזור תעסוקה רח' האצ"ל (כולל ביוב ברח' דרך הים). בוצע עד כה – עבודות פיתוח הכוללות תכנון, תאום מערכות, תשתיות,  מדידות, כבישים ותאורה