חידוש מתחם יעקב-בנימין

החלפת תשתיות תת קרקעיות ופיתוח ברחובות בנימין, יעקב, דונדיקוב ורחוב נורדאו (בקטע הרחובות בנימין – יעקב). עלות הפרויקט כ- 30 מלש”ח