רחוב
המדע 8

משרדים להשכרה, שטח של 310 מ”ר. לפרטים נוספים: שרית-  054-4654620

תאריך פרסום: 13/04/2022

עבודות להקמת 4 כיתות גן ברח’ ה’ באייר

תאריך פרסום: 14/03/2020