בקשה לקבלת מידע והצעות (RFI) מס’ 2021/ 1

בעניין הפעלת מסעדה בשיטת חימום קצה "בבית צדוק קועטה- בית הארמון" ברחוב מנשה קפרא 41 רחובות

מכרז הסתיים

מסמכים