בקשה לקבלת מידע והצעות (RFI) מס' 2021/ 1

בעניין הפעלת מסעדה בשיטת חימום קצה "בבית צדוק קועטה- בית הארמון" ברחוב מנשה קפרא 41 רחובות

תאריך התחלה:
תאריך סגירה:
עדכון האחרון ב:

מסמכים