בקשה לקבלת מידע (RFI) מס’ 3/2020

בעניין רכישת משרדים בגודל של כ- 600 מ"ר, בפארק ת.מ.ר (המדע) ו/או הורוביץ –בעיר רחובות.

מכרז הסתיים

מסמכים