הודעה על ספק יחיד

הודעה על כוונת החברה לפיתוח רחובות להכריז על חברת סיבוס רימון בנייה מתועשת בע"מ (להלן: "הספק") כספק יחיד לשנים 2023-2022 בנושא תחנות טרנספורמציה פנימיות טרומיות עיליות לשלושה שנאים.

הודעה על כוונת החברה לפיתוח רחובות להכריז על חברת סיבוס רימון בנייה מתועשת בע”מ (להלן: “הספק”) כספק יחיד לשנים 2023-2022 בנושא תחנות טרנספורמציה פנימיות טרומיות עיליות לשלושה שנאים.

תאריך התחלה:
תאריך סגירה:
עדכון האחרון ב:

מסמכים