מכרז פומבי מס’ 4/2021

שירותי ניהול, תפעול, אחזקת מבנים ואחזקת חניון לשוק העירוני רחובות.

תאריך התחלה:
תאריך סגירה:
עדכון האחרון ב:

מסמכים