מכרז פומבי מס’ 1/2020

הליך מיון מוקדם (PQ) של מועמדים להקמת קריה עירונית בפארק תמ"ר ברחובות

הליך מיון מוקדם (PQ) של מועמדים להקמת קריה עירונית בפארק תמ”ר ברחובות במכרז פומבי מס’ 1/2020

מכרז הסתיים

מסמכים