מכרז פומבי מס’ 1/2022

לזכות שימוש במבנה מסחרי ברחוב בילו (השוק העירוני) ברחובות

תאריך התחלה:
תאריך סגירה:
עדכון האחרון ב:

מסמכים