מכרז פומבי מס’ 16/2020

למיון מוקדם (PQ) של מועמדים לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות עבור פרויקט התחדשות עירונית קרית משה, רחובות תכנית  תמל/ 1086 ועבור פארק תמר ב' מס' רח/2005/ו

לינק למפגש מציעים בזום בתאריך  17/12/20 – מכרז 16/2020 PQ למיון מועמדים לפיתוח תשתיות בקריית משה ובפארק תמר ב’ >>

מכרז הסתיים

מסמכים