מכרז 3/2022

למתן הרשאה להצבה, ניהול והפעלה של משאיות "Food truck" בגן בוטווין, ברחובות.

תאריך התחלה:
תאריך סגירה:
עדכון האחרון ב:

מסמכים