מכרז 4/2022

מכרז מסגרת לביצוע עבודות תכנון וביצוע של מבני ציבור ועבודות נוספות

תאריך התחלה:
תאריך סגירה:
עדכון האחרון ב:

מסמכים