התחדשות עירונית

הל”ר בוחנת מתווים תכנוניים וכלכליים לקידום התחדשות עירונית במתחמים אשר הוגדרו להתחדשות עירונית ברחבי העיר למען שיפור איכות חייהם של התושבים.

לצורך כך, נשכרו שירותים של אנשי מקצוע שונים (אדריכלים, עורכי דין, שמאים) אשר פועלים במסגרת מנהלת עירונית, לנתח את מתחמי ההתחדשות.

כזרוע הביצועית של העירייה, ההכרות שלנו עם מנגנוני התכנון והדרישות העירוניות, מאפשרות לנו לפעול ביעילות וביסודיות בחתירה לקיצור לוחות הזמנים של תהליך ההתחדשות,

תוך שיתוף הציבור בשקיפות לאורך התהליך. למעשה, יתרונה הגדול של המנהלת הוא ביצירת וודאות לתושבים וליזמים בהליך סדור, כך שהסיכון במימוש הפרויקט פוחת והוצאתו אל הפועל מואצת.

בשנת 2020 הפעילה הל”ר את מנהלת 360 עבור המתחמים הבאים:

  • קידום מתחם האצ”ל: מתחם זה כולל 100 יח”ד במצב הקיים.
  • קידום מתחם מילצ’ין: מתחם זה כולל 440 יח”ד במצב הקיים.

מתחמים אשר מעוניינים לבחון קידום של פרויקט התחדשות עירונית באמצעות מנהלת עירונית, מוזמנים לפנות במייל: minheltbiz@hlr.co.il