התחדשות עירונית

הל”ר בוחנת מתווים תכנוניים וכלכליים לקידום התחדשות עירונית במתחמים אשר הוגדרו להתחדשות עירונית ברחבי העיר למען שיפור איכות חייהם של התושבים.

לצורך כך, נשכרו שירותים של אנשי מקצוע שונים (אדריכלים, עורכי דין, שמאים) אשר פועלים במסגרת מנהלת עירונית, לנתח את מתחמי ההתחדשות.

כזרוע הביצועית של העירייה, ההכרות שלנו עם מנגנוני התכנון והדרישות העירוניות, מאפשרות לנו לפעול ביעילות וביסודיות בחתירה לקיצור לוחות הזמנים של תהליך ההתחדשות,

תוך שיתוף הציבור בשקיפות לאורך התהליך. למעשה, יתרונה הגדול של המנהלת הוא ביצירת וודאות לתושבים וליזמים בהליך סדור, כך שהסיכון במימוש הפרויקט פוחת והוצאתו אל הפועל מואצת.

בשנת 2020 הפעילה הל”ר את מנהלת 360 עבור המתחמים הבאים:

  • קידום מתחם האצ”ל: מתחם זה כולל 100 יח”ד במצב הקיים.
  • קידום מתחם מילצ’ין: מתחם זה כולל 440 יח”ד במצב הקיים.

מתחמים אשר מעוניינים לבחון קידום של פרויקט התחדשות עירונית באמצעות מנהלת עירונית, מוזמנים לפנות במייל: minheltbiz@hlr.co.il

התחדשות עירונית על מגוון היבטיה היא יעד מרכזי של עיריית רחובות, ואחד האתגרים המרכזיים בפיתוחה של העיר רחובות. התחדשות העירונית היא כלי לחידוש אורבני ולשיפור איכות החיים של התושבים והתושבות.  על רקע גידול דמוגרפי מהגבוהים בעולם המערבי וצמצום משאבי הקרקע והשטחים הפתוחים, נדרשים הממשלה, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, מערכת התכנון, הרשויות המקומיות והשותפים הנוספים, למצוא פתרונות של הוספת יחידות דיור בד בבד עם הוספת תשתיות תומכות והקצאת שטחים לצורכי ציבור ולתעסוקה, וכל זאת במרקמים הבנויים.

נוסף על הצורך בהתחדשות עירונית, הנובע מהגידול הדמוגרפי ומהביקוש הגדל לדירות הבא עימו, ההתחדשות העירונית משמשת תהליך החייאה פיזי וחברתי של רקמה עירונית ותיקה ופיתוח עירוני בגבולות השטח הבנוי. במישור הפיזי תהליכי התחדשות עירונית במרקם הבנוי הוותיק נעשים בכמה רמות, החל בשדרוג בניינים ותשתיות, דרך פיתוח המרחב הציבורי וכלה בהריסת בניינים ובניית מבנים חדשים במקומם. התחדשות עירונית פיזית מאפשרת חיסכון וניצול מרבי של משאב הקרקע ושל התשתיות הקיימות למען תושבי השכונה הוותיקים והחדשים. במישור החברתי והתרבותי תהליכי התחדשות עירונית מתמקדים בשיפור התנאים לאוכלוסייה הקיימת ובהשבת אוכלוסייה מגוונת אל מרכזי הערים ואל השכונות הוותיקות. לתהליכי פיתוח והתחדשות עירונית בעיר רחובות יש חשיבות הולכת וגדלה בטווח הנראה לעין.

רחובות נושאת את דגל ההתחדשות העירונית בישראל, עם פרויקט ההתחדשות העירונית בקרית משה- והפרויקטים שיבואו אחריו. התהליך יביא לשיקום פיזי של השכונות הוותיקות, הגירה של זוגות צעירים ומשכילים לעיר ויצירת מתחמי עירוב שימושים, שיעלו את איכות חיי התושבים. פרוייקט ההתחדשות העירונית בקרית משה הוא פרוייקט ההתחדשות העירונית הגדול בישראל, שבזכותו הוכתרה רחובות כמובילה הארצית בהתחדשות עירונית. הפרויקט כבר אושר על ידי הותמ”ל ומצוי כעת בשלב שלפני חתימת הסכם גג בין עיריית רחובות למדינת ישראל.  בימים אלה מקדמת עיריית רחובות יחד עם הל”ר (החברה לפיתוח רחובות) מתחמים נוספים להתחדשות עירונית, בניהם: מתחם האצ”ל, מתחם מילצ’ן ומתחם מרמורק.

התחדשות עירונית במתחם מילצ’ן
במהלך שנת 2021 גובשו וטויבו עקרונות תכנון למתחם בשיתוף מנהל הנדסה, הל”ר (החברה לפיתוח רחובות) והצוות המקצועי המנהל את התכנית, על מנת לבחון היתכנות וחלוקה למתחמים עקרוניים. במקביל נוצר קשר עם מאות בעלי דירות במתחם, הכולל סה”כ 21 בניינים לצורך מתן מידע הנוגע להליך ההתחדשות.
במהלך החציון הראשון של 2021 נערכו פגישות עם מאות דיירים, תושבי השכונה, בעלי זכויות ושוכרים, בכפוף למגבלות משרד הבריאות.ביום 4/5/2021 – נערך כנס שיתוף ציבור במודל היברידי במערכת הזום וכן מפגש פרונטלי, עם תרגומים לשפות האמהרית והרוסית. במסגרת הכנס הוצגו עקרי הליך התכנון וזכויות בעלי הדירות.

במאי 2021, אושר המתחם במועצת העיר להכרזה כמתחם “פינוי בינוי” במסלול רשויות. במקביל נערכו ישיבות ונאסף מידע מחברות ובעלי עניין הפועלים במסגרת יזום הליכים בשכונה.

בחודש יוני 2021, המתחם עבר מיון ראשון להכרזה כמתחם לפינוי בינוי במסלול רשויותבחודש יולי 2021, המתחם הוגש למיון שני להכרזה כמתחם לפינוי בינוי במסלול רשויות. בימים אלו נבדקות חלופות תכנוניות עבור המתחם.

שטח התוכנית: 45 דונם
מצב קיים: 434 יח”ד
רחובות: מזרחי משה 4,6,8,10,12,14,16,18 ; קנטרוביץ 1,2 ; מילצ’ן 6,8,10,14,16,7,11,13 ; יצחק יעקובי 4,12,16,20
גוש: 3697 חלקות: 288, 310, 306-308, 301, 303, 299, 275-297
מנהלת התחדשות עירונית למתחם:
ליווי  הפרויקט:
 360 (מבית גרין גרופ ומזור פירשט אדרכילים)
אדריכל: ניר חן אדריכלים

התחדשות עירונית במתחם מרמורק
שטח התוכנית: כ30-  דונם
מצב קיים: 233 יח”ד
רחובות: שד’ פנחס 1,3,5 ; קובנר 2,4,6,8 ; הרב דוד ישראל 70,72,74,76,78,80 ; העליה 7,9,11
גוש: 3659 חלקות: 18-28, 37-39, 15-17.
מנהלת התחדשות עירונית למתחם:
ליווי  הפרויקט: 360 (מבית גרין גרופ ומזור פירשט אדרכילים)
אדריכל: אורי מזור- מזור פירשט אדריכלים
סטטוס תכנוני: בחודש יוני 2021 החלה המנהלת להתניע פעילות במתחם לצורך גיבוש בעלי הזכויות. כמו כן, בימים אלה נערכת המנהלת להגשת המתחם להכרזה כמתחם “פינוי בינוי” ברשות הממשלתית להתחדשות עירונית.
צפי להגשה למיון שני -במהלך שנת 2022.
סוף חודש יולי 2021 התקיימו שני מפגשי הסברה לתושבי שכונת מרמורק בנושא פרויקט ההתחדשות העירונית בשכונה. 

התחדשות עירונית במתחם האצ”ל

במהלך 2020 נערכו למתחם ניתוחים תכנוניים וכלכליים אשר הוצגו במסגרת הפורום המשפטי בפני מקבלי החלטות ממנהל ההנדסה ברשות וראש העיר. בחודש אפריל 2021, לאחר עבודה מאומצת בשטח עם תושבי השכונה, התקיימו 6 אסיפות דיירים בהצלחה מרובה. במסגרת האסיפות נבחרו נציגים והתקיימו דיונים בדבר מסלול הפרויקט והוצג מתווה התכנון, עקרונות כלכלים ושאלות תשובות. במהלך חודש יולי 2021 התקיימו ישיבות עבודה עם נציגות הבניינים לצורך קידום מתווה הפרויקט לצד התנעת הליך התכנון המפורט בסמכות מקומית הכוללת טבלאות איחוד וחלוקה ועדכון הבינוי.שטח התוכנית: 19.4 דונם
מצב קיים: 100 יח”ד
רחובות: האצ”ל 2,4,6,8  ; התאנה 1,2
גוש: 3648  חלקות: 171-178, 264-265
מנהלת התחדשות עירונית למתחם:
ליווי  הפרויקט: 360 (מבית גרין גרופ ומזור פירשט אדרכילים)
אדריכל: אורי מזור- מזור פירשט אדריכלים