פרויקטים

ה.ל.ר., החברה לפיתוח רחובות, הינה הזרוע הביצועית של העירייה לפיתוח תשתיות ופרוייקטים מרכזיים.

החברה פועלת באופן מתמיד ובשיתוף פעולה עם יזמי הנדל”ן, התשתיות ועוד הפועלים ברחובות, ודואגת לביצוע הטוב ביותר ולעמידה בלוח הזמנים של כל הפרוייקטים הגדולים.

בין הפרויקטים המובילים ניתן למנות את רחובות המדע, רובע מגורים חדש ההולך ונבנה במזרח העיר סמוך למכון וייצמן, פיתוח שכונות נוספות במערב העיר, הקמת מוסדות חינוך, שיפור תשתיות ועוד.